Pro domluvení termínu volejte: 723 938 298

Ochrana osobních údajů

Studio Pedikmanik klade velký důraz na ochranu osobních dat.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré získané údaje užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze.

Omezení odpovědnosti
Studio Pedikmanik upozorňuje, že informace na našich webových stránkách jsou zčásti čerpány z materiálů třetích stran. Mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Produkty, ceny a služby mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Studio Pedikmanik nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Studio Pedikmanik neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků. Informace uvedené na webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení, po předchozím kontaktu, zákazník neobdržel v písemné podobě od studia Pedikmanik.

Najdete nás na

Ostrovského 3 Praha 5 Smíchov, Ženské Domovy, 5.patro, č.dv.5030